13 millioner ukrainere har ikke mulighed for at stemme ved lokalvalg

Stemmerne fra internt fordrevne, soldater på militærtjeneste, ukrainere, der arbejder i udlandet og andre, er udenfor valgprocessen.
 
Den 25. oktober vil der i Ukraine foregå valg til de lokale råd i regioner og valg af borgmestre. 
 
Ved lokale valg taber omkring 13 millioner ukrainere muligheden for at stemme. Og det er ikke kun de 1,5 millioner internt fordrevne, som forlod deres hjem på grund af krig i Donbas eller annekteringen af Krim. Soldater, krigere fra de frivillige bataljoner, politifolk, som vil være på vagt på valgdagen (det er omkring 80 tusind), og ukrainerne, der arbejder i udlandet vil ikke være i stand til at stemme.
 
Ifølge en undersøgelse, foretaget i 2012, drejer det sig om 36,6% af befolkningen, og det er  næsten 13 millioner vælgere, der ikke er bosat på det sted, hvor de er registreret. (F.eks. er en person registreret i Kharkiv, selv om han bor og arbejder i Kiev. Det betyder, at hans navn vil stå på listen ved lokalvalget i Kharkiv, og hvis han ikke kommer til Kharkiv, så kan han ikke stemme til lokalvalg i Kiev). Derfor har mange af dem brug for at komme til deres hjemmeby for at stemme.
 
Vicegeneraldirektør for Komitéen af Vælgerne i Ukraine, Nataliya Linnik, siger, at Ukraines lovgivere skulle have vedtaget ændringer i lovgivning for mindst seks måneder siden for at give disse kategorier af mennesker mulighed for at deltage i valgprocessen. Hun sagde dette på radiostationen "Hovedstadens Stemme".
 
Eksperten mener, at før valget kan problemet ikke blive løst, på trods af at parlamentet kan vedtage regler om afstemning for de internt fordrevne. Der vil være nogle problemer med statens register over vælgere, da det er nødvendigt at foretage nogle ændringer - og det tager tid, og der er bureaukratiske procedurer.
 
"Det er nødvendigt at revidere kriterierne om at tilhøre de territoriale samfund, i overensstemmelse med EU-lovgivningen. For eksempel at skatteydere skal have ret til at stemme i den kommune, hvor de betaler deres skat," foreslår Nataliya Linnik.
 
Vilkår for lokalvalg på de besatte områder i Ukraine
 
På de midlertidigt besatte områder - på Krim og en del af Lugansk og Donetsk-regionerne - vil valget ikke afholdes. Ingen afstemning vil finde sted på de område, som er under kontrol af Ukraine, men ligger tæt på afgrænsningslinjen med territorier, der er kontrolleret af de pro-russiske militante.
 
Valg kan finde sted, ifølge den ukrainske premierminister Arseniy Yatsenyuk, hvis valgprocessen svarer til Ukraines lovgivning, og hvis den vil opfylde en række andre betingelser. Den første - Rusland skal overholde Minsk-aftalerne og trække sine tropper tilbage fra Donbas.
 
Den anden - en obligatorisk deltagelse i valget af de 1,5 millioner internt fordrevne, fordi de er nødt til at vælge dem, der vil repræsentere de lokale myndigheder i Donetsk og Lugansk.
 
Den tredje - i Donetsk og Lugansk skal der være sikret politisk konkurrence, både gennem adgang af medierne til disse områder, og gennem rettigheder for alle politiske partier og deres kandidater i Ukraine til at deltage i disse valg.
 
Foregår parlamentsvalget lige efter lokalvalgene?
 
Blandt landets ledelse er der en politisk enighed om, at de tidlige parlamentsvalg vil finde sted tidligst i juni 2016. Men på grund af det nuværende parlamentets ineffektivitet kan det gennemføres før.
 
Section: